FB icon

Parkhotel Harrachov - Tip na výlety

Bozkovské dolomitové jeskyně


Jsou to jediné tuzemské jeskyně vytvořené ve vápnitých a křemitých dolomitech a zároveň jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou.
Jeskynní výzdoba je jedinečná. Z menší části ji tvoří klasické krápníky, unikátem však jsou excentrické vláknité a keříčkovité krápníky. Ze stěn a stropů vystupují křemenné římsy a lišty. Voda okyselená okolními horninami tu vytvořila voštinovité a síťovité struktury, krajkové ozdoby a police. Nejnižší části jsou vyplněny modrozelenou vodou průzračného Bozkovského podzemního jezera, které je největší v Čechách (plocha hladiny 320 m2 ).
V jeskyních byly objeveny hnízdiště netopýra ušatého, velkého, černého a vrápence malého. Existence podzemních prostor v Bozkově byla zjištěna zcela náhodně při odstřelu v malém dolomitovém lomu roku 1947. Od roku 1968 jsou jeskyně přístupné veřejnosti.

Nabízíme zapůjčení kol

Aktuální letní nabídka